Polish English

pupPowiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków pracodawcy lub przedsiębiorcy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne  skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Pomoc skierowana jest do pracodawców i przedsiębiorców, którzy:
• prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy;
• u pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
• w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców i przedsiębiorców
z terenu powiatu białobrzeskiego.

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w  zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który  dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach ul. Składowa 5 od dnia 09.01.2017r. do wyczerpania środków (w pokoju nr 15).
Szczegółowe informacje w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu:48 613 24 80 wew. 106.
Wnioski wraz z załącznikami w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców - dokumenty do pobrania.

http://pupbialobrzegi.pl/

 europark wislosan

 bieg pilicy baner2017

 

smieci 2016

 

jzb

 

bialobrzegitv res

 mapa gminy

 

kolektory 16032015

 

opinia res

 

gazeta nowa logo

 

Pogoda na dziś

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid