Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi

 

Beneficjent: MIASTO i Gmina Białobrzegi

Wartość Projektu: 12 362 460,76 PLN

Wartość Dofinansowania: 10 505 295,57 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

GMINA BIAŁOBRZEGI

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi