BENEFICJENT: MIASTO I GMINA BIAŁOBRZEGI

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 401 207,61 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 269 819,42 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

GMINA BIAŁOBRZEGI

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi