plen

PrzechwytywaniePodczas sesji w dniu 29 czerwca br. Radni Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium oraz wotum zaufania za rok 2020 burmistrzowi Adamowi Bolkowi.

Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwania tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez burmistrza środkami finansowymi gminy oraz działanie zgodnie z przepisami prawa.

Zanim radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2020 rok, zapoznali się z raportem o stanie gminy, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady.

Radni po analizie i dyskusji na temat Raportu o stanie Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2020 również jednogłośnie udzieli wotum zaufania dla burmistrza Adama Bolka.

Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą pracę i okazywaną pomoc współpracownikom, pracownikom urzędu, dyrektorom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Szczególne dziękuję radnym, którzy mądrymi decyzjami kształtują kierunki rozwoju gminy oraz wspierają realizację budżetu – mówił burmistrz Adam Bolek.

 

Pakiet 10 wynik na półmetku NSP 2021 002

 nsp 300x600px 002

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid