logoOGŁOSZENIE

Gmina Białobrzegi wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Białobrzegach

będą realizowały  zadanie pt:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 744 010, 00 zł

całkowita wartość zadania – 744 010,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  1. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna może uzyskać wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego,

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce,

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5) zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 Osoby zainteresowane, które chciałyby  skorzystać z Programu bądź świadczyć usługi  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, proszone są o kontakt  z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach pod nr tel. 48613 27 55 bądź osobiście: ul. Reymonta 11 26-800 Białobrzegi lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2021.
  • Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 Złożenia Karty zgołoszenia nie jest równozanaczne z  zakwalifikowaniem do Programu.

 

Dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu.pdf

Klauzula informacyjna MRiPS.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie1.pdf

Zakres czynnosci.pdf

 plakat

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid