Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+265 w Białobrzegach”

Wartość dofinansowania wynosi 808 990,93 zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 1 037 238,49 zł.

W ramach zadania wybudowano odcinek ulicy Srebrnej o długości 255 m i szerokości jezdni 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami dla pieszych o szerokości 2,0 m. W obszarze inwestycji powstały dwa bezpieczne wyniesione przejścia dla pieszych z kompleksowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Na całej długości inwestycji powstała kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

znaki strona www

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 maja 2022r. zakończono roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112w i drodze krajowej nr 48. Odbioru końcowego dokonali przedstawiciele wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy Białobrzegi.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi krajowej nr 48 w miejscowości Szczyty w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 48 z drogą gminną 110112W wraz z przejściami dla pieszych oraz budową oświetlenia.

Podczas realizacji prac przeprowadzono roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy zarówno dla chodnika jak i drogi gminnej, roboty brukarskie, roboty związane z remontem odwodnienia drogi i roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.  W wyniku przebudowy powstał chodnik wzdłuż prawej krawędzi jezdni DK48 o szerokości 2,20 m oraz szerokości 2,70 m w miejscu peronu autobusowego całość wydzielono bariera ochronną od pasa jezdni. Wykonano chodnik na wlocie DK 48 i drogi gminnej o szerokości 2,20 m, wykonano przejścia przez drogę gminną oraz drogę krajową. Pod wlotem skrzyżowania drogi gminnej wykonano przepust z rur HDPE. W ramach przebudowy wykonano ścieki podchodnikowe celem odprowadzenia wody opadowej z DK 48. Wprowadzono oznakowanie poziome i pionowe, doświetlono przejścia, wykonano znaki aktywne.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY NA DRODZE GMINNEJ NR 110112W I DRODZE KRAJOWEJ NR 48

DOFINANSOWANIE 186 133,69 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 342 686,62 zł

znaki strona www1

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid