plen

1Podczas sesji w dniu 28 czerwca br. Radni Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium  za rok 2015 Burmistrzowi Adamowi Bolkowi.


Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszy wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwanie tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez burmistrza środkami finansowymi gminy oraz działanie zgodnie z przepisami prawa.
Zanim radni podjęli uchwałę o  udzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2015 rok, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2015 rok, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady.

Przyjmując gratulacje za uzyskane absolutorium burmistrz dziękował za codzienną pracę i pomoc współpracownikom, pracownikom urzędu oraz dyrektorom  i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Ze szczególnymi podziękowaniami burmistrz zwrócił się do radnych podkreślając ich ważną rolę w procesie kształtowania kierunków rozwoju gminy oraz realizacji budżetu.

Podczas sesji Rada podjęła również uchwałę w sprawie odwołania Pani Anny Fatek z funkcji Skarbnika Miasta i Gminy, która zrezygnowała ze względów osobistych oraz powołała do pełnienia tej funkcji Panią Iwonę Czwarno –Olczykowską dotychczasowego zastępcę Skarbnika .
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady podziękowali Pani Annie Fatek za 8 lat pracy na rzecz samorządu podkreślając profesjonalizm, merytoryczność, otwartość na innych ludzi oraz pogodę ducha.

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid