plen

bialobrzegi wizualizacja 23092016W dniu 14.09.2016 r. Burmistrz przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej położonej w mieście Białobrzegi nad rzeką Pilicą o pow. 1,0205 ha.

Najwyższą cenę 808.000,00 zł netto zaoferowała i zwycięzcą przetargu została Spółka DOMCOMNAT z Warszawy. Zgodnie z warunkami oddania w użytkowanie firma zobowiązuje się zabudować nieruchomość obiektem hotelowym z częścią restauracyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi w postaci parkingów, dróg wewnętrznych oraz innych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z wytycznymi koncepcji zagospodarowania terenów nadpilicznych w Białobrzegach, opracowaną przez Radosława Żubryckiego Atelier Architektury w Zgorzelcu.

Firma zobowiązuje się również do wybudowania hotelu w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 lata.
 
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowi 15% ceny uzyskanej w przetargu, co stanowi kwotę 121.200,00 zł netto, a opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 2% ceny uzyskanej w przetargu czyli 16.160,00 zł netto.
W przypadku niezabudowania nieruchomości w określonym terminie firma zapłaci gminie dodatkowe opłaty roczne. Wysokość dodatkowej opłaty to 10% wartości nieruchomości określonej na dzień ustalenia opłaty rocznej za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania. Za każdy kolejny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% wartości. Za niezabudowanie  nieruchomości w okresie 4 lat umowa użytkowania wieczystego może ulec rozwiązaniu.
Jak podkreśla burmistrz Adam Bolek przez ostatnie lata wiele mówiło się o pozyskiwaniu inwestorów i potrzebie budowy infrastruktury turystycznej i noclegowej, ale niewiele się w tej sprawie robiło. Dzisiaj pokazujemy, że jeżeli jest praca i konsekwentne dążenie do celu to się go osiąga. Mogę śmiało powiedzieć mieszkańcom – jest inwestor.

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid