plen

bialobrzegi wizualizacja 23092016W dniu 14.09.2016 r. Burmistrz przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej położonej w mieście Białobrzegi nad rzeką Pilicą o pow. 1,0205 ha.

Najwyższą cenę 808.000,00 zł netto zaoferowała i zwycięzcą przetargu została Spółka DOMCOMNAT z Warszawy. Zgodnie z warunkami oddania w użytkowanie firma zobowiązuje się zabudować nieruchomość obiektem hotelowym z częścią restauracyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi w postaci parkingów, dróg wewnętrznych oraz innych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z wytycznymi koncepcji zagospodarowania terenów nadpilicznych w Białobrzegach, opracowaną przez Radosława Żubryckiego Atelier Architektury w Zgorzelcu.

Firma zobowiązuje się również do wybudowania hotelu w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 lata.
 
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowi 15% ceny uzyskanej w przetargu, co stanowi kwotę 121.200,00 zł netto, a opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi 2% ceny uzyskanej w przetargu czyli 16.160,00 zł netto.
W przypadku niezabudowania nieruchomości w określonym terminie firma zapłaci gminie dodatkowe opłaty roczne. Wysokość dodatkowej opłaty to 10% wartości nieruchomości określonej na dzień ustalenia opłaty rocznej za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania. Za każdy kolejny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% wartości. Za niezabudowanie  nieruchomości w okresie 4 lat umowa użytkowania wieczystego może ulec rozwiązaniu.
Jak podkreśla burmistrz Adam Bolek przez ostatnie lata wiele mówiło się o pozyskiwaniu inwestorów i potrzebie budowy infrastruktury turystycznej i noclegowej, ale niewiele się w tej sprawie robiło. Dzisiaj pokazujemy, że jeżeli jest praca i konsekwentne dążenie do celu to się go osiąga. Mogę śmiało powiedzieć mieszkańcom – jest inwestor.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid