plen

dsc 0325W białobrzeskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

Z rąk starosty Andrzeja Oziębło, burmistrza Adama Bolka i Prezesa BTK Krystyny Kozłowskiej stypendia odebrało 41 uzdolnionych artystycznie młodych mieszkańców powiatu.Kapituła powołana przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach przyznała stypendia w I edycji programu wspierającego uczennice i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego w roku 2018.


Kapituła złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego i placówek oświatowych, rozpatrzyła 45 wniosków złożonych w sprawie przyznania stypendium dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.
Zdaniem kapituły 33 wnioski spełniły kryteria formalne i merytoryczne oraz zasadność przyznania stypendium w wysokości 1000 zł na osobę. Cztery wnioski zostały ze względów nie spełnienia kryteriów regulaminowych odrzucone. Mając na uwadze osiągnięcia artystyczne pozostałych osób, których wnioski przedłożono, zespół zdecydował o przyznanie nagrody finansowej w wysokości 500 zł dla 8 osób.
Przyznane stypendia oraz wyróżnienia pochodzą ze środków finansowych zebranych podczas organizacji III Powiatowej Gali Charytatywnej, której inicjatorami byli starosta białobrzeski Andrzej Oziębło oraz burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek. Przyznane środki finansowe mają stanowić wsparcie o charakterze motywacyjnym i być pomocą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach edukacji artystycznej.

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid