plen

logo stowarzyszenieInformujemy, iż Katolickie Stowarzyszenie ”Serca dla Serc” w Jasionnie zostało ambasadorem i przedstawicielem programu przyznawania stypendiów pomostowych.

Zgodnie z programem Stowarzyszenie ogłasza nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z powiatu Białobrzeskiego. Stowarzyszenie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2015/2016 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:

• ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i będzie maturzystą z 2015 roku
• zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
• pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu 
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł  netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm - dostępny on-line na stronie stowarzyszenia)
• posiada rekomendację organizacji lokalnej  - Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie 
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.  


Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:
•  stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
• udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej  na  szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych przedmiotów,
• biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
• praca na rzecz lokalnej społeczności,  (wolontariat, działalność społeczna),
• zainteresowania pozaszkolne,
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium; 


Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów. Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00. Stypendia przyznawane będą przez  LOKALNĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  FORMULARZEM APLIKACYJNYM, ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

– dostępnymi na stronie: www.sercadlaserc.republika.pl

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid