plen

logo stowarzyszenieInformujemy, iż Katolickie Stowarzyszenie ”Serca dla Serc” w Jasionnie zostało ambasadorem i przedstawicielem programu przyznawania stypendiów pomostowych.

Zgodnie z programem Stowarzyszenie ogłasza nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z powiatu Białobrzeskiego. Stowarzyszenie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2015/2016 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:

• ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i będzie maturzystą z 2015 roku
• zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
• pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu 
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł  netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm - dostępny on-line na stronie stowarzyszenia)
• posiada rekomendację organizacji lokalnej  - Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie 
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.  


Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:
•  stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
• udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej  na  szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych przedmiotów,
• biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
• praca na rzecz lokalnej społeczności,  (wolontariat, działalność społeczna),
• zainteresowania pozaszkolne,
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium; 


Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów. Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00. Stypendia przyznawane będą przez  LOKALNĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  FORMULARZEM APLIKACYJNYM, ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

– dostępnymi na stronie: www.sercadlaserc.republika.pl

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid