Polish English

Gmina Białobrzegi realizując zadanie własne związane z utrzymaniem czystości wybrała w postępowaniu przetargowym nową firmę na wywóz odpadów na okres kolejnych 4 lat tj. od 2015 do 2019 roku.
Od 1 września 2015 r. usługę tą świadczy PPUH RADKOM sp. z o.o. z Radomia. W ramach zawartej umowy firma ma obowiązek  m.in. wywozu odpadów co 2 tygodnie (frakcja mokra) oraz w miesiącach kwiecień, czerwiec i sierpień każdego roku mycia i dezynfekowania pojemników.

Od dnia 1 września 2015 r. zgodnie z Uchwałą  NR VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi, zmianie ulega sposób segregowania odpadów. Będziemy teraz rozdzielać tylko 2 frakcje tj. mokrą oraz suchą. Szczegółowy opis segregacji oraz nowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu – www.bialobrzegi.pl.

Jak mówi Adam Bolek  - burmistrz dokonane zmiany związane z uproszczeniem systemu segregacji odpadów oraz organizacją systemu ich odbioru mają być dla mieszkańców ułatwieniem oraz przyczynić się do poprawy czystości w Naszej gminie.

Jeżeli nastąpiły problemy związane z dostawą lub odbiorem pojemników czy odbiorem odpadów  prosimy  o kontakt z Urzędem pod nr tel. 48 613 25 72 lub osobiście do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych.

 

odpady 25112015

 

 europark wislosan

 bieg pilicy baner2017

 

smieci 2016

 

jzb

 

bialobrzegitv res

 mapa gminy

 

kolektory 16032015

 

opinia res

 

gazeta nowa logo

 

Pogoda na dziś

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid