Program "Rodzina 800+" – Wsparcie dla Rodzin
800
Co to jest program "Rodzina 800+"?
Program "Rodzina 800+" to rozszerzenie wcześniejszej inicjatywy "Rodzina 500+", wprowadzone w celu zapewnienia większego wsparcia finansowego rodzinom wychowującym dzieci. 

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko, bez względu na dochody rodziny. 

Cele programu:
1. Podniesienie poziomu życia rodzin: Zwiększone wsparcie finansowe pozwala rodzinom na lepsze zarządzanie budżetem domowym.
2. Inwestycja w edukację i rozwój dzieci: Środki mogą być wykorzystane na edukację, zajęcia dodatkowe i inne potrzeby dzieci.
3. Wzmocnienie więzi rodzinnych: Program przyczynia się do stabilności rodzinnej i poprawy jakości życia domowego.

Kto ustala prawo do świadczenia wychowawczego ?
Ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą tego świadczenia, w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.
Wcześniej, sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. do ich zakończenia, tj. do 31 maja 2022 r. realizowały dotychczasowe organy (w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).
Od 1 czerwca 2022 r. ZUS w całości realizuje świadczenie wychowawcze, tj. przyznaje i wypłaca świadczenie - obecnie na okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Ponadto, od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i będzie trwał do 31 maja 2025 r.

Jak składać wnioski?
Wnioski o świadczenie "Rodzina 800+" można składać w następujący sposób:
- Online przez portal Emp@tia: Wnioski można składać elektronicznie na stronie  empatia.mpips.gov.pl 
- Profil Zaufany: Wykorzystując Profil Zaufany, można łatwo i bezpiecznie złożyć wniosek online. (przez platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS)
 - przez bankowość elektroniczną.
Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:
- Numer PESEL dziecka oraz rodziców/opiekunów.
- Dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.
- W przypadku opiekunów prawnych – dokumenty potwierdzające opiekę nad dzieckiem.

Terminy składania wniosków:
Wnioski można składać od 1 stycznia 2024 roku. Świadczenia będą wypłacane co miesiąc, a pierwsze płatności nastąpią w lutym 2024 roku.

Uwaga: W przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2024 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze - zarówno na okres świadczeniowy 2023/2024 , który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

Program "Rodzina 800+" to znaczące wsparcie dla rodzin w naszej gminie. Zachęcamy do skorzystania z tego programu i poprawy jakości życia swoich dzieci.

Dokumenty do pobrania:

 

wiecej informacji:
www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid