plen
Czytaj więcej...Inwestorem projektu jest spółka FIBEE, a wykonawcą prac budowlanych związanych z tym projektem jest firma Electronic Control Systems
RUSZA BUDOWA SIECI SZYBKIEGO INTERNETU ŚWIATŁOWODOWEGO
Z przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu realizacji inwestycji telekomunikacyjnej, która jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie szkół i przedszkoli wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wybudowana sieć pozwoli placówkom oświatowym na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości.
Wiecej informacji pod linkiem: https://www.ecs.com.pl/popc/

Czytaj więcej...Gmina Białobrzegi po  pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zakupiła i objęła ubezpieczeniem 26 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), do pracy w trybie zdalnym. Pozyskano kwotę 73 600 zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan
do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Czytaj więcej...

   Czytaj więcej... W dniach od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy   w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9, Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, pokój  nr 11 są przyjmowane wnioski od  producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid