plen

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Białobrzegi przymrozków wiosennych w dniach 21- 22 maja 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych  w uprawach rolnych, sadach i plantacjach. Wnioski można pobrać na stronie internetowej  www.bialobrzegi.pl ( zakładka szacowanie szkód w rolnictwie)  lub w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi  w pokoju nr 39.

Wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w terminie do dnia 10 czerwca 2020r.

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji grantu dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Odkrywamy Atrakcje Zapilicza” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W dniu 20 stycznia 2020 roku Gmina Białobrzegi  podpisała umowę o powierzenie grantu nr I/07/PG/2019 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Odkrywamy Atrakcje Zapilicza” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r.
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej...

baner na stronę urzędu gminy 250x250

 

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid