Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Jeśli w Twojej Rodzinie pojawił się problem alkoholizmu lub narkomanii. Coraz częściej myślisz, że nie jesteś sobie w stanie z nim poradzić, czujesz się osamotniony i zagubiony, czujesz, że już nie dasz rady tak żyć – przyjdź do nas.

W Białobrzegach działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. Anonimowo, dyskretnie i życzliwie postaramy się  pomóc Tobie i Twojej Rodzinie.  Zapraszamy!

W Punkcie odbywają się bezpłatne zajęcia w formie porad i konsultacji dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, osób z grup ryzyka, a także sprawców i ofiar przemocy domowej.

Wszystkich chętnych zapraszamy na indywidualne konsultacje z doświadczoną terapeutką uzależnień - Joanną Poniatowską – Szenejko oraz przedstawicielami Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny mieści się w budynku:

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, 26 – 800 Białobrzegi

czynny w godz. 18.00 - 20.00, zgodnie z ustalonym na dany miesiąc harmonogramem:

 • 4 czerwca 2024 r. oraz 24 czerwca 2024 r.
 • dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 48 613 27 55.

Osoby, zainteresowane pomocą terapeuty, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z panią Irminą Maciąg: poniedziałek - piątek, tel.: 48 613 27 55, celem umówienia wizyty  na konkretny termin i godzinę.  

 

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach

 1. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach działa w oparciu o przepisy:
 • ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 ze zm.),
 • Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

M-GKRPA w Białobrzegach działa w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach.

 

Komisja działa w następującym składzie:

Ewelina Bednarek - Przewodniczący Komisji,

Dominik Piekarski – Zastępca przewodniczącego Komisji,

Sylwia Tkaczyk - Członek Komisji,

Irmina Maciąg - Członek Komisji,

Elżbieta Siedlecka - Członek Komisji,

Roksana Majewska - Członek Komisji,

Kamila Maziarz - Członek Komisji,

Barbara Woźniakowska - Członek Komisji,

Julia Tolik - Członek Komisji,

Wojciech Rumniak - Członek Komisji

 

Zarządzenie.56.2024.2024-04-04-OKIS

XLIV_372_2022-1

 

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą wystąpić w/w przesłanki ustawowe.

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach prowadzi postępowania wobec osób, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO MIEJSKO - GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja  np. zakład pracy, prokuratura, policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. Osoba lub instytucja zawiadamiająca Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury, nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym.

Komisja nie rozpatruje wniosków anonimowych.

Sama osoba uzależniona, z własnej inicjatywy może przyjść do Komisji po pomoc i poradę  w sprawie podjęcia leczenia.

Każda sprawa o zobowiązanie osoby zgłoszonej do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego jest rozpatrywana indywidualnie. Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach  Plac Zygmunta Starego 9, 26 – 800 Białobrzegi (pokój nr 23, I piętro) w zamkniętej kopercie    z napisem „Wniosek do Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

 

Kontakt

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach

Plac Zygmunta Starego 9, 26 – 600 Białobrzegi

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Obsługa: pokój 45 (III piętro) - tel.  48 386 30 37 – Ewelina Bednarek   48 386 30 31 – Sylwia Tkaczyk

Dyżur M-GKRPA

Przedstawiciele Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Białobrzegach pełnią również dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym mieszczącym się w budynku:

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach,  ul. Reymonta 11, 26 – 800 Białobrzegi

czynnym w godz. 18.00 - 20.00, zgodnie z ustalonym na dany miesiąc harmonogramem:

 • 4 czerwca 2024 r. oraz 24 czerwca 2024 r.
 • dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:  48 613 27 55.


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid