plen

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

W dniach od 14 do 31 maja 2021 r. planowane jest przeprowadzenie akcji sczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotów szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
 • W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
 • Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
 • W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

 Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIELKIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ

 • NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ
 • PSY TRZYMAĆ NA SMYCZY A KOTY TRZYMAĆ W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH PRZEZ 14 DNI PO WYŁOŻENIU SZCZEPIONKI
 • ZWIERZĘTA DOMOWE TRZYMAĆ Z DALEKA OD PRZYNĘT
 • PRZY KONTAKTACH ZE SZCZEPIONKĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEARZA MEDYCYNY
 • STOSOWNE INFORMACJE NALEŻY PRZEKAZAĆ DZIECIOM PRZEZ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO
WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie zrzucona z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego wyłożenia przynęt (wiosna - jesień).
 • Przynęty mają kształt krążka koloru zielono - brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa - szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Informacja o naborze  uczestników

do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

finansowanego ze środków pochodzących

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Gmina Białobrzegi ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Białobrzegi do wzięcia udziału w Programie „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

15 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osób posiadających orzeczenie o znacznym i 11 osób  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca,placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności,

- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Asystent musi spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o kontakt z Miejsko  – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, tel. 48 6132755;   e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2021r. na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Złożenie Karty Zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej do objęcia pomocą asystenta.

Pakiet 10 wynik na półmetku NSP 2021 002

 nsp 300x600px 002

 

679gison sip2

 

czyste powietrze1

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid