Czytaj więcej...W terminie od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w Wydziale Podatków i płat Lokalnych w pokoju nr 13. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

W 2024 r. producent rolny może składać do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r. w dwóch terminach:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Urząd Miasta i Gminy informuje, że popiół będzie odbierany od mieszkańców w następujących terminach:

  • Z terenu MIASTA - trasy A i B – odbiór 6marca, trasy C i D - 1 marca
  • Z terenu GMINY- trasa I – 1 marca, trasa II - 28 marca, trasy III i IV – 29 marca

Informujemy, że popiół można oddawać na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ZUK) przy ulicy Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach.

Przypominamy, że zabrania się wyrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Postępowanie takie może skutkować nieodebraniem odpadów lub naliczeniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W związku ze znacznym wzrostem poziomu wody na rzece Pilicy z dniem 31 stycznia 2024 r. od godz. 8.00 ZARZĄDZENIEM NR 24/2024 BURMISTRZA MIASTA i GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 stycznia 2024 r. został ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego dla miasta Białobrzegi ul. Polańska oraz dla miejscowości Brzeźce i Budy Brankowskie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

Czytaj więcej...


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid