Czytaj więcej...Burmistrz Gminy Białobrzegi informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białobrzegi na lata 2021-2032” od dnia 23 sierpnia do 15 września 2021 r. na terenie Gminy Białobrzegi przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Białobrzegi będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do utylizacji wyrobów azbestowych czy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców oraz do innych zadań.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Burmistrza Gminy Białobrzegi.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Białobrzegi informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” od dnia 23 sierpnia do 15 września 2021 r. na terenie Gminy Białobrzegi przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane wrażliwe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Białobrzegi będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach
przystąpił do realizacji zadania pt:
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
Funduszu Solidarnościowego
wartość dofinansowania – 365 731,20 zł
całkowita wartość zadania – 365 731,20 zł

Czytaj więcej...

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid