Czytaj więcej...W dniu 09.02.2017 r. w godzinach 9.30-14.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu, przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji nieformalnych na coroczne spotkanie z Burmistrzem, które odbędzie się 6 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Przedstawione zostaną priorytety, które będą realizowane w roku bieżącym.

Czytaj więcej...Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w okresie ostatnich dwóch miesięcy 2016 roku przeprowadziła pierwsze konkursy w ramach naborów wniosków dla nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 tj. dla działań określonych w lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość środków które nasza Lokalna Grupa Działania pozyskała na aktywizację obszarów wiejskich w nowym okresie wynosi 4 750 000 złotych. Pierwszymi naborami przeprowadzonym w terminie od 2 do 16 listopada był konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej oraz konkurs na rozwijanie istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, osoby które chciały rozpocząć działalność gospodarczą mogły uzyskać premię w wysokości 60 tysięcy złotych, funkcjonujące już na rynku przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 160 000 złotych. Łączna wartość środków dostępnych dla obydwu działań to milion złotych. Wybrano 4 projekty dotyczące rozwijania działalności gospodarczej natomiast wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej otrzymało 6 wnioskodawców. Kolejnymi naborami przeprowadzonymi w terminie od 1 do 29 grudnia był konkurs na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  lub kulturalnej oraz konkurs  na kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych, łączna wartość środków dostępnych dla obydwu działań to 550 000 złotych. W zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wsparcie otrzymało 3 wnioskodawców natomiast z zakresu kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych wspartych zostało 5 podmiotów.
W pierwszym półroczu 2017 roku fundusze na wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby chcące podjąć działalność gospodarczą. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje również wsparcie dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji samorządowych, mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie projektów grantowych. LGD planuje również nabory na działania takie jak: realizacja działań w sferze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, wydawnictwo publikacji i materiałów promocyjnych, promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystycznego, organizacja szkoleń.
Serdecznie zapraszamy do współpracy naszą  grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.
Specjalista ds. projektów - Mateusz Pękacki

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku
- Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku należy:
- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi ( dotyczy gruntów położonych na terenie Gminy Białobrzegi ) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. lub/i
- w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Zwrot podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.


Pieniądze wypłacane będą w okresie:
- 1 kwietnia – 29 kwietnia 2017 r. w przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie,
- 1 października – 31 października 2017 r. w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie
- przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid