UWAGA SMOG!

Co robić w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

Zagrożenie Poziom2

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania – 100 [µg/m3]- Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

 
   

Obszar ryzyka obejmuje:

Miasto Białobrzegi

 

Wrażliwe grupy ludności

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

 

Zalecenia (ogół ludności)

Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła
Ogranicz wietrzenie pomieszczeń
Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym
Zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi

 

Zalecenia (wrażliwe grupy ludności)

Ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni lub używaj maseczki przeciw smogowej
Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach
Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zakres działań

Zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych „bio” (liści, gałęzi,), w ogrodach oraz na innych terenach osób fizycznych

 
   

Co robić w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

Zagrożenie Poziom1

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania – 50 [µg/m3]- Pył zawieszony PM10 średniodobowy (poziom dopuszczalny) w powietrzu.

 
   

Obszar ryzyka obejmuje:

Miasto Białobrzegi

 

Wrażliwe grupy ludności

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)

Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci

Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

 

Zalecenia (ogół ludności)

Zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej

 

Zalecenia (wrażliwe grupy ludności)

Ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni lub używaj maseczki przeciw smogowej
Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
Ogranicz spacery z małymi dziećmi

 

Zakres działań

Zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach i spalania „bio” na otwartej przestrzeni

Zalecenie korzystania z komunikacji ogólnej zamiast komunikacji indywidualnej
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

 

Bieżące śledzenie informacji

Bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych z czujników Airly (https://airly.org/map/pl/#51.6345111041,20.9271484072)

 

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY

Zgodnie z § 18 i §19 UCHWAŁY NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne o których mowa w §18 przekazują wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), deklarację o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które zawiera deklaracja określa załącznik nr 10 uchwały.

Pobierz załącznik nr 10 z złóż deklarację na sekretariat UMiG.
Składanie deklaracji obwiązuje od października 2020 r.

Wzor_informacji_o_wymianie_zrodla_ciepla.docx

 

 Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2022 w sprawie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi

 

 

ULOTKI INFORMACYJNE:

 

Polecamy


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

 

budzet obywatelski

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid