plen

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku
- Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku należy:
- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi ( dotyczy gruntów położonych na terenie Gminy Białobrzegi ) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. lub/i
- w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Zwrot podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.


Pieniądze wypłacane będą w okresie:
- 1 kwietnia – 29 kwietnia 2017 r. w przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie,
- 1 października – 31 października 2017 r. w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie
- przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj więcej...Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków pracodawcy lub przedsiębiorcy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne  skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Pomoc skierowana jest do pracodawców i przedsiębiorców, którzy:
• prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy;
• u pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
• w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców i przedsiębiorców
z terenu powiatu białobrzeskiego.

Czytaj więcej...

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid