plen

Czytaj więcej...W związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ostrzeżeniem i zapowiadanymi wysokimi temperaturami powietrza apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności.

Pamiętajmy o wymagających naszej opieki – dzieciach, osobach niepełnosprawnych, czy w zaawansowanym wieku. W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich – nawet na chwilę – w samochodach, bądź na otwartym terenie, gdzie grozi im przegrzanie, albo porażenie słoneczne. Nie zapominajmy też o zwierzętach, które również cierpią z powodu upałów. Zachowajmy czujności i stosujmy się do zasad bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

 

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,
za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.
Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. - „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem
„ Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje


Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujecie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych.


W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonania oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu.


Drogie Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak zamierzacie się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zabawa. Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji, a Rolnikom - dobrych plonów, sprzyj aj ącej pogody podczas zbiorów i bezwypadkowej pracy.
Warszawa, czerwiec 2016 roku

 


Prezes KRUS
Jacek Dubiński

Czytaj więcej...

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020  dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu   „Aktywna i zintegrowana społeczność” poprzez działania takie jak :
a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej
b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji
c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców
d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych
e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej
f) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

Beneficjenci:
1. Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.
2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

3. O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.
Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

4. Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

- Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji.
 • Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.
- Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.
-  Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:
• innowacyjne
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.
LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  w godz. 8.00-16.00.
Kontakt telefoniczny:  48-613-23-59 ; 696-461-198
Kontakt mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.zapilicze.pl

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

kolektory 16032015

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

Informacje archiwalne

 

logo archiwum

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid