plen

lgd 07062016

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy iż : w dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią prezes Iwonę Śliwę, Panią skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapilicze” jest ważnym narzędziem zarządzania lokalnego, zawierającym scenariusz działań zmierzających do rozwoju powiatu białobrzeskiego. Lokalna strategia rozwoju na lata 2014-2020  dla obszaru LGD „Zapilicze” jest kontynuacją strategii wdrażanej w poprzednim okresie programowania na lata 2007-2013.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu   „Aktywna i zintegrowana społeczność” poprzez działania takie jak :
a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej
b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji
c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców
d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych
e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej
f) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

Beneficjenci:
1. Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.
2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

3. O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.
Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

4. Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

- Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji.
 • Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.
- Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.
-  Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:
• innowacyjne
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.
LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  w godz. 8.00-16.00.
Kontakt telefoniczny:  48-613-23-59 ; 696-461-198
Kontakt mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.zapilicze.pl

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid