plen

   unnamed W dniach od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy   w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9, Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, pokój  nr 11 są przyjmowane wnioski od  producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

    Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. oraz aktualny numer konta bankowego. Dla rolników hodujących bydło przysługuje dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową. Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR   o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. W przypadku rolników, którzy złożyli stosowny dokument z ARiMR  w pierwszej turze składania wniosków powyższy obowiązek nie dotyczy. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia, zaś zwrot podatku przyznanego na podstawie wydanych uprzednio decyzji  nastąpi w miesiącu październiku  2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid