plen

acer1Gmina Białobrzegi po  pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zakupiła i objęła ubezpieczeniem 26 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), do pracy w trybie zdalnym. Pozyskano kwotę 73 600 zł.

Gmina jako organ prowadzący będący w stałym kontakcie z dyrektorami placówek, monitoruje działania podejmowane przez szkoły. Zakupiony sprzęt  przeznaczony zostanie   do realizacji procesu nauki dla uczniów  w dwóch szkołach podstawowych z terenu gminy, którzy uzyskają oczekiwaną pomoc i wsparcie  w dostępie do nowoczesnego sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

loga

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid