Informacja o naborze  uczestników

do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

finansowanego ze środków pochodzących

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Gmina Białobrzegi ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Białobrzegi do wzięcia udziału w Programie „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

15 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osób posiadających orzeczenie o znacznym i 11 osób  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca,placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności,

- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Asystent musi spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o kontakt z Miejsko  – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach, ul. Reymonta 11, tel. 48 6132755;   e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2021r. na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Złożenie Karty Zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej do objęcia pomocą asystenta.

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid