IMG 1527aZespół projektantów przygotowuje projekty branżowe poszczególnych elementów infrastruktury na terenach nadpilicznych. Gmina Białobrzegi na ich rewitalizację pozyskała środki z urzędu Marszałkowskiego i rządowego programu Polski Ład.

W drodze procedury przetargowej Urząd Miasta i Gminy wyłonił zespół projektantów, którzy przygotowują projekty branżowe zagospodarowania terenów nadpilicznych. Sferą architektoniczną zajmuje się biuro projektowe Jagoda Matuszczak, branżę elektryczną nadzoruje Mariusz Prasek oraz Piotr Kierszniewski, ciągi komunikacyjne projektuje biuro projektowe Łukasz Widalski. Oprócz tego w projekt zaangażowany jest dyrektor Michał Piątek z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który odpowiada za sieć wodną i kanalizacyjną. W procesie projektowania bierze udział burmistrz Adam Bolek, naczelnik wydziału inwestycji Przemysław Woźniak i specjalista Magda Duraj. Projekty wykonywane są w oparciu o wcześniej opracowaną  koncepcję zagospodarowania terenów nadpilicznych. Projekt wału przeciwpowodziowego opracowany został wcześniej i posiada już konieczne pozwolenia.

Proces projektowy obejmuje przygotowanie projektów budowlanych i architektonicznych między innymi następujących elementów: amfiteatr, budynek socjalny, ciągi samochodowe, piesze i rowerowe, oświetlenie parkowe i uliczne, likwidację oraz kablowanie linii średniego napięcia, budowę stacji transformatorowej, budowę sieci kanalizacyjnej i wodnej, plac zabaw, tężnie, skatepark, grillowisko, urządzenie zieleni, małą architekturę.

Prace nad projektem powinny zakończyć się w maju. Wtedy ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane, które rozłożone zostaną na 3 lata. Ilość zrealizowanych elementów w terenach nadpilicznych zależeć będzie od ofert finansowych, które złożone będą podczas majowego  przetargu. Gmina Białobrzegi na realizację zadania zamierza przeznaczyć około 8,5 mln zł ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego (2,2 mln) oraz rządowego programu Polski Ład (6,3 mln zł).

  • do 8 lipca bck
  • kurs komp
  • czytamy ukr

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid