IMG 2647 002W Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa na zadanie: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach”. Realizacja zadania rozpocznie się pod koniec bieżącego roku.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach”. Umowę podpisali: ze strony Gminy Białobrzegi burmistrz Adam Bolek i skarbnik gminy Iwona Czwarno-Olczykowska; samorząd woj. mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz radni sejmiku Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.

Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie 535.370,35 zł z unijnego programu RPO WM 2014-2020. Szacowana wartość całego zadania to 1.041.452,89 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach i obejmuje następujący zakres prac: modernizację centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, instalację klimatyzacji, wymianę oświetlenia na ledowe, montaż instalacji fotowoltaicznej.
Inwestycja jest przewidziana do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza że wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

  • do 8 lipca bck
  • kurs komp
  • czytamy ukr

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

logo UE rgb 1 2

 bieg pilicy baner2022

 

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid