plen

P2240877aW dniu 24 lutego 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Białobrzegi, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie  na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi”. Umowę podpisali Burmistrz - Adam Bolek, Skarbnik - Anna Fatek oraz Prezes WFOŚ Artur Dąbrowski.

Projekt przewiduje  m. in. : budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowa kontenerowej przepompowni sieciowej oraz przebudowę kanału zrzutowego przy ul. Spacerowej, remont kanału sanitarnego pod ul. Rzeczną,budowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Żeromskiego do Krakowskiej wzdłuż ul. Kopernika oraz remont sieci wodociągowej na odcinkach: od ul. Żeromskiego do Kusocińskiego wzdłuż ul. 11-go Listopada, od. Ul. Kościelnej do 11–go Listopada wzdłuż ul. Żeromskiego, od ul. Reymonta do Ogrodowej wydłuż ul. Kościelnej, od ul. Reymonta do Kusocińskiego wydłuż ul. Sportowej, od ul. Żeromskiego do wysokości posesji nr 64 wzdłuż ul. Polańskiej,  od ul. Rzemieślniczej do Targowickiej wzdłuż ul. Reymonta, od ul. Żeromskiego do wysokości posesji nr 34 wzdłuż ul. Bautscha.


Wartość planowanych prac to 3 662 323 zł., z czego 2 557 630 zł. pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pakiet 6 Dzwoni rachmistrz

 nsp 300x600px 002

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

 

uth

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid