7W Urzędzie Miasta i Gminy otwarto oferty w przetargu na zadanie Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach. W przetargu wzięły udział dwie firmy.

Do przetargu wystartowały dwie firmy. Remondis z Warszawy, która zadanie chce wykonać za kwotę 11.474.173,38 zł. Drugą firmą jest Arbud z Radomia, której oferta opiewa na 12.009.060,26 zł. Gmina Białobrzegi na to zadanie pozyskała w sumie 8,5 mln zł ze środków rządowych i samorządu woj. mazowieckiego. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Trwa sprawdzenie ofert pod kątem formalnym. Jeśli obydwie oferty spełnią kryteria określone w zamówieniu Urząd Miasta i Gminy zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury negocjacji. Po tej procedurze wybrany zostanie wykonawca zadania.

Przypomnijmy, w zakres zadania wchodzi między innymi: budowa wału przeciwpowodziowego, przebudowa linii średniego napięcia wraz z budową transformatora, budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, budowa ciągów pieszych i rowerowych, budowa placu zabaw, pump-tracku, budowa fontanny, oświetlenia, nasadzenia drzew, instalacja małej architektury. Zadanie ma być wykonane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 000ENE57FV4XD3BA C411

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

 

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid