plen

DSCF3848W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Gminą Białobrzegi, a Aresztem Śledczym w Grójcu. Umowę podpisali Burmistrz - Adam Bolek oraz Dyrektor Aresztu – ppłk Zbigniew Morgaś.   Wymiernym efektem podjętej współpracy będzie nieodpłatne skierowanie przez Areszt Śledczy na potrzeby realizacji zadań gminnych 8 osób, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą wykonywali prace porządkowe w naszym mieście oraz oczyszczali rowy.

Mieszkańcy wsi podczas ostatnich zebrań sołeckich oraz Sołtysi zgłaszają pilny problem niedrożnych rowów , które podczas opadów deszczu i roztopów powodują zalewanie przyległych gruntów i posesji. Wierzymy, że podjęta inicjatywa to pierwszy krok w kierunku uregulowania gospodarki wodnej na terenach wiejskich oraz skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu.

Jednocześnie zachęcamy naszych przedsiębiorców oraz organizacje do nawiązania  podobnej współpracy z Aresztem Śledczym.

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid