plen

DSCF3848W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Gminą Białobrzegi, a Aresztem Śledczym w Grójcu. Umowę podpisali Burmistrz - Adam Bolek oraz Dyrektor Aresztu – ppłk Zbigniew Morgaś.   Wymiernym efektem podjętej współpracy będzie nieodpłatne skierowanie przez Areszt Śledczy na potrzeby realizacji zadań gminnych 8 osób, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będą wykonywali prace porządkowe w naszym mieście oraz oczyszczali rowy.

Mieszkańcy wsi podczas ostatnich zebrań sołeckich oraz Sołtysi zgłaszają pilny problem niedrożnych rowów , które podczas opadów deszczu i roztopów powodują zalewanie przyległych gruntów i posesji. Wierzymy, że podjęta inicjatywa to pierwszy krok w kierunku uregulowania gospodarki wodnej na terenach wiejskich oraz skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu.

Jednocześnie zachęcamy naszych przedsiębiorców oraz organizacje do nawiązania  podobnej współpracy z Aresztem Śledczym.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid