IMG 35943 listopada burmistrz Adam Bolek podpisał umowę na zadanie Budowa wału przeciwpowodziowego wraz  zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach. Wartość zadania to 11,5 mln zł. Prace rozpoczną się w tym roku.

W drugim przetargu na to zadanie wystartowały dwie firmy: Remondis z Warszawy, która zaoferowała cenę w wysokości 12.113.939,13 zł oraz firma Arbud z Radomia, której oferta opiewa na 11.516.337,02 zł. Gmina Białobrzegi na to zadanie pozyskała w sumie 8,5 mln zł ze środków rządowych i samorządu woj. mazowieckiego. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu gminy. 3 listopada 2022 r. umowę z firmą Arbud, którą reprezentował Dariusz Dąbrowski podpisał burmistrz Miasta i Gminy Adam Bolek. W podpisaniu umowy wzięli również udział: zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz i naczelnik wydziału inwestycji Przemysław Woźniak.

W zakres inwestycji wchodzi między innymi: budowa wału przeciwpowodziowego, przebudowa linii średniego napięcia wraz z budową transformatora, budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, budowa ciągów pieszych i rowerowych, budowa placu zabaw, pump-tracku, budowa fontanny, oświetlenia, nasadzenia drzew, instalacja małej architektury. Zadanie ma być wykonane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wcześniej 14 października podpisano umowę na budowę amfiteatru, który będzie jednym z elementów zagospodarowania terenów nadpilicznych. Na to zadanie Gmina pozyskała 2 mln zł ze środków rządowych. Wartość tego kontraktu to 2.268.394,99 zł.

7910

portal22

 

Logo muzeum photoaidcom invert

 

 

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid