cgUrzędu Miasta i Gminy zrealizował program „Cyfrowa Gmina”.  Obejmował on szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych na tereie gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmował przeprowadzenie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, a jej dopełnieniem było zwiększenie bezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych poprzez ich modernizację, zakupy sprzętu oraz oprogramowania.

W ramach grantu przeprowadzono następujące zadania:

  • zakup sprzętu (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowanie),
  • szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
  • szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • modernizacja sieci LAN UMiG
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych: rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS),.

Wartość zrealizowanego grantu wyniosła 306.988,57 zł. Środki gmina pozyskała z programów Unii Europejskiej.

Grant został sfinansowany ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia).


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid