plen

koncepcja3Burmistrz Adam Bolek rozstrzygnął postępowanie przetargowe na przygotowanie koncepcji zagospodarowania działek stanowiących tereny nadpiliczne

(nr ewid. 4/5, 4/4, 4/3) na terenie miasta Białobrzegi na Białobrzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji  (BOSiR). Za najbardziej optymalną została wybrana koncepcja nr 3, czyli oferta ATELEIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki z siedzibą: 59-900 Zgorzelec, ul. Św. Jana 9a, która przedstawiała najciekawsze rozwiązania użytkowe i estetyczne, a także funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni, jaką tworzą działki przeznaczone do zagospodarowania.


W postępowaniu złożono 16 ofert z różnymi rozwiązaniami zagospodarowania działek  stanowiących tereny nadpiliczne, z czego 8 najbardziej profesjonalnie przygotowanych,  ciekawych i zbliżonych do oczekiwań poddane zostały ocenie mieszkańców w ramach prowadzonej sondy na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowych elementem konsultacji był specjalnie powołany zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta, który wykorzystując Swoją wiedzę oraz bardzo cenne sugestie zebrane od Naszych mieszkańców w formie nadesłanych e-maili i ustnych przekazów wyłonił modelową koncepcję oznaczoną nr 3.
Biorąc pod uwagę przedstawioną przez wybranego projektanta możliwość funkcjonalnego wykorzystania działek wchodzących w zakres opracowania zdecydowano o udzieleniu zamówienia. Wkrótce przedstawimy Państwu zmodyfikowaną   koncepcję,  w której zostały  uwzględnione wszystkie otrzymane uwagi  i ciekawe pomysły.
Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział i cenne propozycje, które ułatwiły wybór najlepszej oferty.

 

 

ZOBACZ KONCEPCJĘ NR 3

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid