sesja 327 czerwca 2024 roku odbyła się III sesja Rady Miasta i Gminy Białobrzegi IX kadencji.

W porządku obrad znalazły się:
- informacja o pracy burmistrza i realizacji uchwał za okres od 26 kwietnia do 23 maja.
- raport o stanie Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 rok


- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 rok, sprawozdanie finansowe Gminy Białobrzegi za 2023 rok, informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 r.
- wykonanie budżetu za 2023 rok
- absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
- sprawa zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2024-2034
- sprawa wniosków Stowarzyszenia Inicjatywa Białobrzegi

Ta sesja była ważną dla każdego mieszkańca Gminy, bo podsumowuje efekty pracy burmistrza za ubiegły rok, pokazując tym samym, czy plany burmistrza i kierunek rozwoju miasta i gminy są słuszne i wspierane przez mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek podkreślił, że za 2023 rok Gminie udało się pozyskać inwestycji, zachęcić inwestorów do współpracy, zwrócić należną uwagę na edukację, pomoc osobom niepełnosprawnym, integrację dzieci ukraińskich w systemie szkolnym Gminy.

Z raportu Pani Skarbnik Miasta i Gminy wynika, że nasza Gmina pozostaje atrakcyjną dla inwestycji i może kontynuować rozwój infrastruktury oraz rozpoczęte wcześniej projekty. Za 2023 rok dochody Gminy stanowiły 67.5 mln zł. Gmina nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów ani pożyczek, co demonstruje potencjał gminy Białobrzegi.

Podczas sesji było sporo pytań od radnych, prezentujących interesy wyborców. Pytania na temat placów zabaw, budownictwa przystanku autobusowego, ozielenienia miasta, przyszłych inwestycji, remontu dróg, oświetlenia drogowego.
Taka aktywna wymiana zdań jest kluczowa dla budowania wspólnej, szczęśliwej przyszłości gminy, wskazując na pozytywną tendencję dialogu i współpracy w lokalnej polityce.

Radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, co potwierdza poparcie dla jego działań i zarządzania gminą.
„Taka decyzja to wielka odpowiedzialność”, – zauważył burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Adam Bolek, – „to sukces nie tylko mój, ale i całego zespołu – radnych, dyrektorów jednostek, sołtysów, wszystkich pracowników urzędu. Mam nadzieję, że nadal będziemy owocnie współpracować. Naszą Gminę stać na wszystko, tylko nie wszystko na raz. Dziękuję za zaufanie i działamy dalej przy obopólnej współpracy”.

 

Polecamy


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

 

budzet obywatelski

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid