plen

IMG 2080Burmistrz Adam Bolek podpisał umowę na kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.
Inwestycja zakłada m.in.:
1. wymianę 1 480 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących słupach,
2. budowę nowej kablowej instalacji oświetleniowej wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych na nowe – posiadające nośniki reklamy – i oprawami oświetleniowymi LED w ilości 160 szt.:
- 18 słupów – posiadające nośniki reklamy – stylizowanych z wysięgnikiem jednoramiennym, z jedną oprawą LED, na ulicy Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego;
- 62 stylizowane słupy oświetleniowe – posiadające nośniki reklamy – z wysięgnikami dwuramiennymi, z dwoma oprawami LED, odcinku ulicy Krakowskiej od Placu Zygmunta Starego do skrzyżowania z ulicą Kopernika po obu stronach ulicy, naprzemianlegle;
- 5 słupów stylizowanych – posiadające nośniki reklamy – z wysięgnikami dwuramiennymi, z dwoma oprawami LED, na ulicy Krakowskiej od skrzyżowania z ulicą Kopernika do sklepu Biedronka (posesja nr 88);
- 8 słupów stylizowanych – posiadające nośniki reklamy – z wysięgnikiem jednoramiennym, z jedną oprawą LED, na ulicach okalających Plac Zygmunta Starego - w miejscach posadowienia istniejących słupów bez budowy linii kablowej.
3. przebudowę 53 punktów sterujących oświetleniem wraz z oprogramowaniem do zarządzania do zarządzania oświetleniem;

Wartość inwestycji to ok. 3,4 mln złotych. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy w tym 2,3 mln złotych z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, z czego 30% kwoty pożyczki będzie umorzone.
 
Prace w zakresie wymiany opraw oświetleniowych mają zostać zakończone do końca listopada 2015 r., zaś pozostałe prace do końca maja 2016 r. Wykonawca prac jest firma  EURO-LIGHT sp. Z o.o. z Piaseczna.
Zgodnie z założeniami inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez gminę na oświetlenie uliczne o 60%, co przyniesie wymierne oszczędności finansowe.

Pakiet 5 Rachmistrzowie rozpoczna prace w maju1

 nsp 300x600px 002

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid