plen

20160609 132258

Burmistrz pozyskał kolejne środki finansowe na przebudowę dróg w naszej gminie.

Umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie dotacji w wysokości 60 000 zł pochodzącej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę ulicy Marmurowej w Kamieniu w dniu 16 czerwca 2016 podpisał zastępca burmistrza Mieczysław Danielewicz.

W zakresie przebudowy ulicy Marmurowej zaprojektowane jest m.in. wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i położenie nawierzchni z bitumicznej masy asfaltowej. Projekt obejmuje również wykonanie: poboczy z kruszywa, wjazdów na posesje, oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową oraz regulacja pionowa zaworów wodnych. Wartość kosztorysowa robót to kwota 160.994,44 złotych. Zadanie zostanie sfinansowane z pozyskanej dotacji oraz środków własnych Gminy Białobrzegi. Inwestycja ta zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid