plen

11Trwają prace wykonawcze  budowy ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m przy drodze powiatowej na odcinku Sucha – Kamień, pomiędzy Szkołą Podstawową w Suchej, a skrzyżowaniem prowadzącym na węzeł Kamień przy drodze S7.

Na całym przebiegu zostanie wykonane nowe oświetlenie oraz przebudowane indywidualne zjazdy do posesji. Przy szkole zostanie wyniesione przejście dla pieszych.


Wykonywane prace są częścią  realizowanego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych  z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Sucha-Kamień”. W ramach tego zadania na drodze powiatowej na odcinku od Białobrzegów do skrzyżowania w Suchej zostanie również wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z jej oświetleniem oraz utwardzeniem pobocza.
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
Łączna wartość całości wykonywanych robót to kwota 1 763 181 złotych.

Środki finansowe na realizację tej inwestycji pochodzą w 50% wartości inwestycji z budżetu państwa w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016, 25% z budżetu Powiatu Białobrzeskiego i 25% z budżetu Gminy Białobrzegi.

Inwestorem jest Powiat Białobrzeski, a zakończenie prac planowane jest w październiku br.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid