plen

1Zakończone zostały prace związane z remontem chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku łączącym ulicę Rzemieślniczą z 11 Listopada.

W miejsce starych zniszczonych płyt chodnikowych powstała  nowa nawierzchnia z kostki brukowej o  szerokości  4 metrów, która znacznie poprawi bezpieczeństwo i wygodę w komunikacji pieszej i rowerowej. Został wyremontowany również podjazd dla rowerzystów i wózków, z którego bez żadnych barier będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.


Ciąg pieszy i ciąg dla rowerzystów jest pierwszym elementem ścieżki rowerowej, która połączy ulice  Kościelną z Rzemieślniczą na której jeszcze w tym roku powstanie kolejny bezpieczny szlak komunikacyjny dla miłośników jazdy rowerem.
Wykonawcą prac była firma CENTRUM BRUKARSTWA Konrad Wiśniewski. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 50.000 zł brutto.
Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach.

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid