plen

imag5533W Białobrzegach pojawiły się dodatkowe przenośne kamery rejestrujące (tzw. fotopułapki).

Celem działania kamer jest identyfikacja osób nielegalnie wyrzucających odpady domowe do pojemników i koszy miejskich. Kamery już działają, co jakiś czas zmieniana jest ich lokalizacja.


- Obserwujemy notoryczne wyrzucanie śmieci domowych oraz tych pochodzących ze sklepów do pojemników i koszy miejskich. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Mówi o tym art. 10 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 8 pkt 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr VII/037/2015 z dnia 22 maja 2015 r.). Zjawisko to w szczególności dotyczy pojemników spółdzielni mieszkaniowych, kontenerów przy cmentarzach i na stadionie jak również wielu koszy na ulicach. Te miejsca będą monitorowane przez nowy system kamer przenośnych – mówi sekretarz miasta Sławomir Bielecki.
Już udało się zidentyfikować kilka osób biorących udział w procederze. – Sprawdzamy czy te osoby zamieszkują na terenie gminy i czy mają podpisane umowy na wywóz śmieci. Oprócz tego przygotowane zostaną wnioski na policję. Kara za takie wykroczenie wynosi do 500 zł.
Przypominamy: każde gospodarstwo domowe ma obowiązek złożenia deklaracji w sprawie odbioru śmieci z posesji. Dotyczy to również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W każdej chwili w Urzędzie Miasta i Gminy można dokonać tych formalności.


airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid