plen

dsc 4773W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie burmistrz Adam Bolek i skarbnik gminy Iwona Czwarno-Olczykowska podpisali umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie II etapu przebudowy targowiska miejskiego w Białobrzegach w kwocie 1 mln złotych.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę dużej wiaty handlowej wraz z infrastrukturą techniczną,
 • budowę sześciu niskich wiat wraz z infrastrukturą techniczną,
 • ciągi komunikacyjne (ciągi piesze i jezdne, miejsca parkingowe, zjazd publiczny) z kostki betonowej,
 • nawierzchnię powierzchni handlowych z kostki betonowej,
 • nieosłonięte stanowiska handlowe,
 • zewnętrzne oświetlenie terenu zasilane z instalacji funkcjonującej na terenie,
 • instalację wodociągową wewnątrz placu targowego z 6 punktami czerpalnymi dla handlujących,
 • przykanaliki i wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren,
 • rozbiórkę istniejącego i budową nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, furkami wejściowymi,
 • rozbiórkę istniejącej infrastruktury – wiaty, utwardzenie terenu.

 

 

Całkowity koszt projektu pn. "Mój Rynek" - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II, szacowany jest na kwotę 1,5 mln złotych netto z czego 1 mln złotych będzie pochodzić z pozyskanej od Marszałka dotacji.

Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie miał za zadanie wykonać projekt, a następnie po jego zatwierdzeniu wykonać inwestycję.

 

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz 152901 logo zapilicze 115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid