plen

WP 20180627 16 49 13 ProPodczas sesji w dniu 27 czerwca br. Radni Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2017 burmistrzowi Adamowi Bolkowi.

Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszy wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwanie tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez burmistrza środkami finansowymi gminy oraz działanie zgodnie z przepisami prawa.


Zanim radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2017 rok, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady.

Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą pracę i okazywaną pomoc współpracownikom, pracownikom urzędu, dyrektorom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Szczególne dziękuję radnym, którzy mądrymi decyzjami kształtują kierunki rozwoju gminy oraz wspierają realizację budżetu – mówił burmistrz Adam Bolek.

 

 

Pakiet 5 Rachmistrzowie rozpoczna prace w maju1

 nsp 300x600px 002

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid