plen

WP 20190627 17 05 06 ProPodczas sesji w dniu 27 czerwca br. Radni Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2018 burmistrzowi Adamowi Bolkowi.

Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwania tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez burmistrza środkami finansowymi gminy oraz działanie zgodnie z przepisami prawa.


Zanim radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2018 rok, zapoznali się z raportem o stanie gminy, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2018 rok, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady.

Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą pracę i okazywaną pomoc współpracownikom, pracownikom urzędu, dyrektorom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Szczególne dziękuję radnym, którzy mądrymi decyzjami kształtują kierunki rozwoju gminy oraz wspierają realizację budżetu – mówił burmistrz Adam Bolek.

 

 

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid