plen

1Gmina Białobrzegi pozyskała środki finansowe w wysokości 125.000 zł na realizację zadania modernizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach. Inwestycja wykonana będzie jeszcze w tym roku.

Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach” gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na realizację zadania polegającego na „Ograniczeniu ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów” w wysokości 125.000 zł.


Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bolek oraz skarbnik gminy Iwona Czwarno-Olczykowska podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego, reprezentowanym przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego na dofinansowanie tego zadania.

W ramach tego zadania wykonane zostanie pogłębienie strefy brzegowej misy jeziornej, zrewitalizowane zostanie nabrzeże poprzez budowę nowego deptaka na odcinku ok. 150 m. Przewidziane jest również wybudowanie oświetlenia, postawienie ławeczek i nowe nasadzenia krzewów. Całkowity koszt zadania to ok. 300.000 zł.

 

airlycn

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid