plen

top minZakończył się drugi etap odbioru i utylizacji azbestu  z terenu gminy Białobrzegi. Uciążliwe odpady o  wadze 85 Mg zostały bezpłatnie odebrane z 45 gospodarstw domowych i poddane utylizacji.

Koszt całego zadania to kwota 26 967 zł  z czego ponad 16 000zł  to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  pozostała kwota ponad 10 000zł to wkład własny gminy. Prace związane z przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest  wykonała firma BODICOM – Tomasz Bagniewski z siedzibą w Warszawie.

 Tegoroczna zbiórka azbestu pozwoliła na zrealizowanie długo oczekiwanych wniosków od posiadaczy tych odpadów, ale również wpłynęła na zwiększone zainteresowanie tym problemem. Dlatego zachęcamy gorąco do składania  wniosków osoby, które jeszcze posiadają ten rodzaj odpadów, co pozwoli nam w przyszłym roku aplikować o kolejne środki przeznaczone na ten cel.

Wniosek dostępnych na stronie internetowej https://www.bialobrzegi.pl/, lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w wydziale Ochrony Środowiska  (pokój 39)

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid