plen

20191129 122642W piątek 29 listopada w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy podpisana została umowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białobrzegach. Wartość kontraktu to ponad 15 mln zł.

Burmistrz Adam Bolek podpisał umowę z firmą Instal Warszawa Sp. z o.o., reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Grygo na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białobrzegach. Będzie to największa inwestycja w ramach realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi, etap II. Wartość kontraktu to aż 15.248.999,99 zł. Na tę inwestycję Gmina Białobrzegi pozyskała środki z Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64% wartości zadania. W podpisaniu umowy wzięli udział również naczelnik wydziału inwestycji Przemysław Woźniak oraz dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ryszard Bogumił.

 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest niezwykle ważnym zadaniem. Może niezbyt spektakularnym ale niezbędnym. Aby nadążyć za rozwojem naszej gminy, oczyszczalnia musi być zmodernizowana – mówi Adam Bolek, burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.

W ramach zadania, istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana o nowe osadniki wtórne. Powstanie stacja dmuchaw, przepompownia wody technicznej, przepompownia osadów oraz budynek odwadniania i suszenia osadów. Poza tym teren oczyszczalni zabezpieczony zostanie wałem przeciwpowodziowym. Wszystko to spowoduje, że oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć więcej ścieków oraz jakość odprowadzanej wody będzie jeszcze lepsza.

Termin realizacji zadania to druga połowa 2021 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawować będzie Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod Warszawa (wartość 405.900 zł).

airly

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid