plen

ngo 03W czasie spotkania poruszone zostały następujące sprawy: Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Pan Adam Bolek przywitał wszystkich przedstawicieli organizacji przybyłych na spotkanie i przedstawił główny cel spotkania, jakim jest dobra współpraca Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi, która pozwoli zwiększyć wpływ sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w naszej gminie. Pan Burmistrz podkreślił, iż zależy mu na tworzeniu warunków do zwiększania aktywności społecznej. Zwrócił również uwagę na to, aby działania organizacji pozarządowych były wspólne dla realizowanych działań na rzecz społeczności lokalnej. Wyraził nadzieję, że organizacje działające na rzecz Gminy Białobrzegi będą mogły przedstawić nowe inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców.


Zwrócił uwagę na konieczność pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł. Chciałby premiowania zadań atrakcyjnych dla jego mieszkańców i wyzwalających inicjatywy oraz przyciągających większy udział w projektach mieszkańców Gminy Białobrzegi. Podkreślał, że przyznanie środków finansowych w 2015 roku odbędzie się po rozpoznaniu potrzeb organizacji. W związku z powyższym ustalono, iż organizacje do końca ferii poinformują Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przekażą wnioski i opinie do Programu Wspólnoty Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Pan Burmistrz zadeklarował pomoc organizacyjną przy realizacji zadań.

Pani Agnieszka Baranowska przekazała informacje o uchwale Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. W szczególności zostały omówione zadania priorytetowe oraz przedstawiony został szczegółowo budżet w kwocie 279 000 złotych na 2015 rok. Głos zabrali również przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zwrócili uwagę na potrzebę utworzenia budżetu obywatelskiego, konieczność poprawienia przepływu informacji na temat ogłaszanych konkursów zewnętrznych oraz kontynuowanie działań budujących wymianę informacji między organizacjami.

Ponadto głos zabrał przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Nr 19 "Syrenka" Pan Włodzimierz Przybylski, który przedstawił planowane działania. W związku z realizacją projektu ”Wędkarskie pożegnanie wakacji” i zachęcił również do tworzenia szkółek wędkarskich, deklarując chęć współpracy i pomocy. Pani Małgorzata Łuszkiewicz, Prezes „Koalicji dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej przybliżyła organizacjom projekt „Razem budujemy wspólne dobro” realizowany w partnerstwie z Powiatem Białobrzeskim, z którego przewidziane są do rozdysponowania środki finansowe dla organizacji pozarządowych z Gminy Białobrzegi. Głos zabrała również Pani Bożena Nowakowska, przedstawiciel programu „Działaj Lokalnie” zapraszając organizacje i grupy nieformalne z terenu powiatu białobrzeskiego do udziału w Programie Działaj Lokalnie IX. Został również poruszony temat bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, którym zajmuje się WOPR. Na tym spotkanie zakończono.

W spotkaniu wzięli udział:
Pan Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, Pan Mieczysław Danielewicz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, Pani Agnieszka Baranowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białobrzegach: Pan Ireneusz Gumowski - Wicestarosta oraz Pani Agnieszka Bereznowska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
• Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie,
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach,
• „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej,
• Stowarzyszenie „Brzeźce nad Pilicą” i Społeczny Komitet,
• Koło Przyjaciół Harcerstwa,
• Ośrodek Edukacyjno – Charytatywny EMAUS,
• Grupa 50 +,
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
• Stowarzyszenie Wolna Chata Białobrzegi – Promna Biblioteka Publiczna,
• Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1,
• Klub Hodowców Gołębi Pocztowych w Białobrzegach,
• Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Trytfa”,
• Klub Obywatelski,
• Stowarzyszenie „JEDYNKA KEN”,
• UKS „Brzegi” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegi,
• Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,
• Klub Pomocy Wzajemnej „Energia”,
• Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc” w Jasionnie,
• Caritas Białobrzegi,
• Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjak” przy Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach,
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach,
• LGD „Zapilicze”,
• Polski Związek Wędkarski Koło Nr 19 Syrenka Białobrzegi,
• Warsztat Terapii Zajęciowej „Olszynka”,
• Związek Żołnierzy Amii Krajowej,
• Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Rekreacyjnych „RELAX”

Pakiet 6 Dzwoni rachmistrz

 nsp 300x600px 002

stop smog

airly

wifi4eu

 

szacowanie strat

azest res

ido

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

 

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

 

uth

LPM logo 2018 rgb

 

images

pobrane

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid