DSC0980419 listopada 2021r. odbyła się uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej. Od tej chwili szkoła za patrona będzie mieć Janusza Korczaka. Uroczystość połączona była z poświęceniem sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców i społeczność lokalną.

Uroczystości nadania imienia rozpoczęły się Mszą św., która została odprawiona przez ks. proboszcza parafii św. Trójcy w Białobrzegach Artura Hejdę. Podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po mszy uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście  wzięli udział w uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka oraz przekazaniu sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski, dyrektor woj. urzędu pracy Andrzej Oziębło, burmistrz Adam Bolek, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Marcin Osowski, wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, dyrektor delegatury  Kuratorium Oświaty w Radomiu Wojciech Nalberski, zastępca dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Piotr Kacprzak. Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe białobrzeskich szkół radni, sołtysi, rodzice, uczniowie i absolwenci.

Przewodniczący Rady Miasta  i Gminy Białobrzegi Marcin Osowski – odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka  Publicznej Szkole Podstawowej
w Suchej, którą przekazał dyrektorowi szkoły. W następnym punkcie uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Cieślak, która zainicjowała symboliczne umocowanie  pamiątkowych gwoździ przez darczyńców sztandaru.

Rada Rodziców wraz burmistrzem Miasta i Gminy Białobrzegi przekazali sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej w ręce dyrektor Anny Owczarskiej. Ważnym elementem było zaprzysiężenie szkolnego pocztu sztandarowego i ślubowanie  przedstawicieli uczniów na sztandar szkoły. Dyrektor szkoły oddała w ich ręce sztandar, życząc, aby stał się on dla społeczności uczniowskiej symbolem hartu ducha, woli zwycięstwa, a także tego, co najlepsze i godne naśladowania. Od tej pory sztandar ten będzie symbolem tożsamości szkoły oraz będzie jednoczyć wokół siebie całą szkolną społeczność.

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły,
a przygotowany przez nauczycieli: Elżbietę Jolantę Kaczmarek, Edytę Pałczyńską, Agnieszkę Szybowicz, Karolinę Opiłowską. Uroczystość prowadziły: Iwona Zelga
i Agata Tkaczyk.

 

 

 

Baner Portal strona 1Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

rfrg

679gison sip2

 

czyste powiet

ulotka1f STRstop smog

airly

wifi4eu

azest res

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

LPM logo 2018 rgb

 imagesppobranea

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid