plen

pp2 26022016 07Roman Schulz - wybitny pedagog, stwierdził, że „innowacje to działania, które określa się najczęściej mianem twórczości pedagogicznej, postępu pedagogicznego, nowatorstwa”.

W myśl jego słów nauczycielki Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach wprowadziły niekonwencjonalne i nieszablonowe sposoby pracy z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych.

Pierwsza innowacja, która realizowana jest już od 01.10.2015r. to innowacja „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Jej autorkami są Pani Dominika Gutkiewicz i Pani Renata Regulska. Treści zawarte w innowacji mają na celu wychowanie ludzi asertywnych, świadomych zagrożeń płynących z otaczającego nas świata, przewidujących ewentualne niebezpieczeństwa i planujących własne działania na wypadek zetknięcia się z niebezpieczeństwem. Założeniem innowacji nie jest nauka zachowania w określonej sytuacji, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwości i różnorodności niebezpieczeństw – a nauka jak postępować, jak bronić się, jak opanować emocje. Kolejna innowacja pedagogiczna „Mali aktorzy na scenie” wdrożona jest od 01. 01.2016r.  Innowację opracowała Pani dyrektor Anna Siurnik wraz z Panią Jolantą Skuzą. Inspiracją do jej stworzenia była obserwacja umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych wychowanków przedszkola. Dzieci z dużą swobodą występują w przedszkolnych inscenizacjach, formach teatralnych wykazując zainteresowania w zakresie ekspresji aktorskiej. Niniejsza innowacja jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji teatralnej i społecznej. Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji polegającej na rozwijaniu uzdolnień artystycznych wychowanków, jest fakt wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Następna innowacja pedagogiczna „Uczymy się mówić poprawnie – wykorzystanie zabaw logopedycznych do stymulowania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym” będzie  realizowana od 15.02.2016r. Autorką innowacji jest Pani Sylwia Krupa. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu z nich można zaobserwować oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój mowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. Występowanie tych nieprawidłowości ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym. Wczesne rozpoczęcie usprawniania mowy oraz korygowanie wszelkich zaburzeń może wyrównać defekty rozwojowe. Niniejsza innowacja powstała z tytułu ogromnej potrzeby intensywnej, systematycznej pracy ukierunkowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dziecka.  Proponowane zajęcia będą doskonale stymulowały umiejętności językowe, aby wspomóc wychowanków w osiąganiu sukcesów na dalszych etapach edukacji. Znajdujące się w innowacji ćwiczenia mają charakter zabawowy.  Pamiętając o tym, że rozwój mowy jest ściśle związany z rozwojem ruchowym, zasadnym jest wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych. Takim środkiem jest również „Magiczny dywan” – interaktywna pomoc dydaktyczna. Nowotarskie zastosowanie go w terapii logopedycznej jest dodatkową zaletą niniejszej innowacji. Czwarta innowacja pedagogiczna „Muzykoterapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” napisana przez Panią Ewę Dybiec, będzie również wdrożona od 15.02.2016r. Innowacją objęte zostaną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, zespołem Dawna i mózgowym porażeniem dziecięcym. Celem terapii przez muzykę jest zwiększenie efektywności rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dobroczynnie wpływa na usunięcie wielu defektów w rozwoju dziecka: opóźnień sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej, mowy itp. Mamy nadzieję, że wprowadzone innowacje pedagogiczne w pełni spełnią oczekiwania naszych wychowanków, a efektami  naszych poczynań będziemy mogli się pochwalić po ich zakończeniu. Innowacyjna działalność nauczycielek naszego przedszkola to efekt udziału w szkoleniach w ramach projektu ,,Człowiek najlepsza inwestycja’’ – System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim. Dzięki wdrożonym działaniom nasza placówka ma szansę ubiegać się o tytuł ,,Innowacyjne przedszkole’’, ale mimo wszystko najważniejsza jest dla nas radość dzieci ze wspólnie spędzanego czasu oraz zadowolenie rodziców z ich osiągnięć.
Sylwia Krupa, Aneta Baczyńska

airlyc

wifi4eu

szacowanie strat

azest res

ido

aplikacja mobilna

europark wislosan

bieg pilicy baner2017

smieci 2016

jzb

bialobrzegitv res

stop smog

opinia res

rodo

gazeta nowa logo

LPM logo 2018 rgb

 

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  logo adoptuj  logo mikro  logo sanepid