Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach informuje, że od 1 maja 2020 r. zmienia się system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zmianie ulega metoda oraz stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie liczona od jednego mieszkańca, a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego.

W związku z powyższymi zmianami każdy właściciel nieruchomości, do dnia 10 czerwca  2020 r. jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację  można złożyć na cztery sposoby:

A.Wypełnić elektronicznie za pośrednictwem platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Cyfrowego Urzędu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
B. Pobrać formularz do druku ze strony www.bialobrzegi.pl i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach , Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi; ;
C. Pobrać formularz do druku ze strony www.bialobrzegi.pl  i po wypełnieniu złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9 w wyznaczonym do tego celu miejscu.

D. Deklaracja również zostanie dostarczona przez Urząd na teren posesji i po wypełnieniu należy złożyć ją w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9 w wyznaczonym do tego celu miejscu (przedsionek wejścia głównego).

W przypadku nie złożenia nowej deklaracji  z Państwa nieruchomości nie będą odbierane odpady komunalne !!!

Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać m. in. telefonicznie pod nr tel. 483863029 lub 483863017, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe stawki obowiązujące od 1 maja 2020 r.:

- 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej,

- 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej.

- częściowe zwolnienie w wysokości 5% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jeśli na nieruchomości znajduje się kompostownik i bioodpady są w nim kompostowane.

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, administracyjnie naliczona zostanie opłata podwyższona równa dwukrotności opłaty podstawowej.

Szczegółowe informacje w sprawie zmiany systemu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 483863017 lub 483863029, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz:

Jak wypełnic:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - przykładowy wzór zabudowa jednorodzinna  PDF

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - przykładowy  wzór zabudowa wielorodzinna PDF

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -  przykładowy wzór nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy PDF

  Harmonogram odbioru odpadów

 

ZMIANA SPOSOBU USTALANIA OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE

 Dlaczego zmiana jest konieczna?

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1648 ) wprowadziła zmianę art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brzmienie art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem…

Przed zmianą Po zmianie
za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zmiana oznacza to, że w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe (więcej niż jeden) opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków oraz ryczałtowej stawki opłaty.

Nowa stawka opłaty ryczałtowej

Stawka opłaty ryczałtowej od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.
190,00 zł rocznie
Od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej tj. 380,00 zł

Konieczność złożenia nowej deklaracji zmieniającej

Zmiana sposobu ustalania opłaty za odbiór odpadów powoduje konieczność złożenia nowych deklaracji obowiązujący od dnia 01.01.2022 r. , w których, zgodnie ze stanem faktycznym należy określić, czy nieruchomość, na której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe oraz wskazać ich liczbę, czy też jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W oparciu o zadeklarowane dane oraz zmienioną ryczałtową stawkę opłaty należy dokonać samo obliczenia wysokości należnej opłaty.

Nowy druk oraz instrukcja jej wypełnienia dostępna jest na stronie bialobrzegi.pl w zakładce dla mieszkańca - odpady komunalne.

Nową deklarację zmieniającą w terminie do 10 lipca 2022r. zobowiązana jest złożyć ta sama osoba, która składała pierwszą deklarację.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach lub wysłać pocztą na adres siedziby urzędu Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnieść do dnia 30 czerwca za rok kalendarzowy, którego dotyczy obowiązek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2021r. poz. 1648 )

Uchwała nr XXXIX/325/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Uchwała nr XXXIX/326/2022 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków  i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.

Clipboard02

 

Polecamy


 

Baner Portal strona 1

 

baner Budżet obywatelski 1

 

Logo muzeum photoaidcom invert

logo UE rgb 1 2

 

 

22208 ASYSTENT OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ tekst

679gison sip2

 

srodowisko

 

europark wislosan

smieci 2016

opinia res

rodo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

 

 imagesppobranea

 

budzet obywatelski

logo pilica logo starostwo logo straz  152901 logo zapilicze  115647 logo apteki
muw swm mp dzu logo pks
logo mjwpu logo policja  eUS mix ost4  logo mikro  logo sanepid